خانه » کتاب ها

کتاب ها

بولتن تخصصی استرس گرمایی و اسیدوز شکمبه با تمرکز بر سیستم تولید مثل و متابولیک

در این شماره از بولتن ما به بحث استرس گرمایی و اسیدوز تحت بالینی شکمبه با تمرکز بر سیستم تولید مثل و متابولیک گاوهای شیری می پردازیم و مطالب برگرفته شده از جدیدترین و برگزیده ترین مقالات علمی و ترویجی موجود است. اثر تنش گرما در باروری گاو شیری چند بعدی می باشد و در عمل از طریق چند مکانیسم …

بیشتر بخوانید »

بولتن تخصصی همه چیز در مورد کتوز

در این بولتن می خوانیم سطح کتوز در گله – تشخیص و عوامل بوجود آورنده خطر شناخت اثرات کتوز تحت بالینی افزایش اسیدهای چرب غیر استریفیه و بتاهیدورکسی بوتیرات و همبستگی آن ها با عملکرد گاوهای دوره انتقال انجام تحقیقات تشخیصی تغذیه ای (ویژه) آزمون بتاهیدروکسی بوتیریک اسید خون با دستگاه کتومتر دستی در مجاورت گاو استفاده از مکمل کلسیم …

بیشتر بخوانید »
banner soha2