خانه » علوم پایه

علوم پایه

سیستم های نگهدارنده پستان گاو

سیستم نگهدارنده پستان وابسته به گونه و نوع غده پستانی دارد. بنابراین برای مثال در جوندگانی که غده پستانی در آنها  به صورت یک غده بسیار مسطح است و درست در امتداد دیواره شکم در زیر پوست قرار دارد. حمایت کمی برای حفاظت آن مورد نیاز است و پوست تا اندازه ای قادر به حفاظت از غده پستانی در آن ... بیشتر بخوانید »

banner soha2