خانه » کتاب ها

کتاب ها

بولتن تخصصی استرس گرمایی و اسیدوز شکمبه با تمرکز بر سیستم تولید مثل و متابولیک

در این شماره از بولتن ما به بحث استرس گرمایی و اسیدوز تحت بالینی شکمبه با تمرکز بر سیستم تولید مثل و متابولیک گاوهای شیری می پردازیم و مطالب برگرفته شده از جدیدترین و برگزیده ترین مقالات علمی و ترویجی موجود است. اثر تنش گرما در باروری گاو شیری چند بعدی می باشد و در عمل از طریق چند مکانیسم ... بیشتر بخوانید »

بولتن تخصصی همه چیز در مورد کتوز

در این بولتن می خوانیم سطح کتوز در گله – تشخیص و عوامل بوجود آورنده خطر شناخت اثرات کتوز تحت بالینی افزایش اسیدهای چرب غیر استریفیه و بتاهیدورکسی بوتیرات و همبستگی آن ها با عملکرد گاوهای دوره انتقال انجام تحقیقات تشخیصی تغذیه ای (ویژه) آزمون بتاهیدروکسی بوتیریک اسید خون با دستگاه کتومتر دستی در مجاورت گاو استفاده از مکمل کلسیم ... بیشتر بخوانید »

banner soha2